O m / A b o u t

Firma Fabler drivs av Anna Fabler, modist med gesällbrev samt kulturvårdare och BSc./ MSc. i Kulturvård. Från starten 2001 med fokus på textilhantverk och produktformgivning, men sedan 2014 mer mot kunskapsförmedling, dokumentation, bevarande och utveckling av slöjd och kulturhantverk. Firma Fabler har bland annat designat produkter för Designtorget, samt anlitats som jurymedlem, kulturskribent och fortbildningsproducent.

 

Firma Fabler välkomnar uppdrag som faktagranskare, projektmedarbetare, utvecklare och kommunikatör inom kulturvårdsområdet. Men även rent föremålsantikvariska uppdrag i samarbete med exempelvis muséer och hembygdsgårdar, då erfarenhet finns av både inventeringar, samlingsförvaltning och föremålsanalys. 

 

Vid uppdrag och frilanskontraktering följer generellt Firma Fabler KRO´s Arvodesrekommendationer.

 

Alla fotografier på denna websida är tagna av Firma Fabler om inte annat uppges.

 

Firma Fabler är anslutet till Frilans Finans.


LinkedIn 

Firma Fabler is run by Anna Fabler, milliner with journeyman's certificate and

BSc./ MSc. in Conservation. From the start 2001 focusing on textile crafts and product design, but since 2014 more towards consultation, documentation, conservation and development of craft and craftsmanship. Firma Fabler has designed products for DesignTorget, and has been hired as a jury member, author and  producer of further training-workshops for both fine artists and educators.

 

Firma Fabler welcomes job assignments as project member, developer and communicator within the field of conservation. But also object-antiquarian assignments in collaboration with museums/ open-air museums, as experience is provided by both inventories, collection management and object-based research.

 

For assignments and freelance contracts, Firma Fabler are generally guided by KRO's Arvodesrekommendationer (fee recommendations for professionals).

 

All photos on this site belongs to Firma Fabler unless otherwise stated.

 

Firma Fabler is connected to Frilans Finans.

 

Based in Sweden - Available worldwide.Prata jobb? Samarbeta? Behöver Ni Firma Fablers medverkan?

 

 Varmt välkomna att höra av Er!

 

//

 

Let´s work together! For Co-Lab and requests, please mail us.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instagramikon

 

 

 Firma Fabler på Instagram